Használati feltételek

1.) Galériák és projektek megosztása

A Saal Digital Fotoservice GmbH („Saal Digital”) lehetővé teszi, hogy a felhasználók képfájlokat töltsenek fel a galériákba. Ezenkívül a képfájlokkal tervezett projekteket fel is lehet tölteni vagy el lehet menteni. A felhasználóknak lehetőségük van a galériák és/vagy a projektek nyilvános megjelenítésére vagy jelszavas védelmére. Ekkor ezek nyilvánosan vagy részben nyilvánosan elérhetők, és harmadik felek által is hozzáférhetők az interneten. Továbbá a galériákat és a projekteket értékesítésre is közzétehetik.

A Saal Digital fenntartja a jogot az egyes galériák vagy projektek vagy egyes képek közzétételének minden indoklás nélküli felfüggesztésére vagy törlésére.

2.) Jogosultságok megadása

Egy galéria vagy projekt közzétételével a felhasználók használati jogosultságot adnak a Saal Digital részére, hogy az interneten elérhetővé tegye a képfájlokat, azokat továbbíthassa és elküldhesse. Ezenkívül, az értékesítésre való közzétételükkel a felhasználók a Saal Digitalt a képfájlok reprodukálására, nyomatok vagy hasonló, képeket tartalmazó termékek használatára és azok értékesítésére is feljogosítják.

3.) Szellemi tulajdon

A felhasználó kijelenti, hogy ő a jogbirtokosa az aktivált galériákban közzétett és/vagy értékesítésre szánt képeknek, és hogy a képek nem állnak kereskedelmi védjegy oltalma alatt, és nem védi őket szabadalom vagy harmadik felek szerzői jogai.

Abban az esetben, ha a képeken azonosítható személyek láthatók, a felhasználónak minden érintett féltől érvényes és kötelező érvényű közzétételi engedélyt kell beszereznie a modellről készült képekre vonatkozóan, amely lényegét tekintve hasonlít a Saal Digital modell-közzétételi engedélyére, és amely az ilyen tartalom vonatkozásában megengedi a jelen Szerződésben tárgyalt használati jogokat. Ennek eredetijét a felhasználónak meg kell őriznie, és a másolatát kérésre át kell adnia a Saal Digitalnak.

Abban az esetben, ha a képek olyan azonosítható épületekről vagy azonosítható tulajdonról készültek, amelyek tulajdonosa egyértelműen megállapítható, a felhasználónak érvényes és kötelező érvényű, a tulajdonra vonatkozó közzétételi engedélyt kell beszereznie, amely lényegét tekintve hasonlít a Saal Digital tulajdon-közzétételi engedélyéhez, amennyiben az ilyen engedélyre a tulajdonosnak szüksége lehet a kép korlátozás nélküli használatának engedélyezéséhez, ideértve annak kereskedelmi célú használatát. Ennek eredetijét a felhasználónak meg kell őriznie, és a másolatát kérésre át kell adnia a Saal Digitalnak

4.) Kompenzáció

A Saal Digital kötelezettséget vállal a kifizetések átutalására minden hónapban, amikor értékesítés történt az adott hónap vége után 30 napon belül. A kifizetést a nettó összegből számítjuk szállítási költség nélkül. A jelenleg érvényes feltételek megjelennek a felhasználó fiókjában.

5.) Felelősség

A Saal Digital felelős a szerződéses kötelezettségek lényeges megszegéséből adódó károkért, a szavatolt jellemzők hiányáért, és az ügyfelek kárigényeiért a termékfelelősségi törvény szerint. Továbbá, kizárólag a Saal Digital felelős a szándékos vagy gondatlanságból eredő károkért, amelyeket a Saal Digital vagy a teljesítésnél megbízott képviselői okoztak. A Saal Digital nem felelős a közvetett, következményes vagy nem tipikus károk semmilyen fajtájáért. Ez vonatkozik az elmaradt nyereség, az ellehetetlenült használat vagy az eszmei értékek miatti kártérítésre is.